Dětský hospic

Dům pro Julii

Podpořte nás
Jsou věci, které nezměníme.
Jsou věci, které dokážeme zvládnout jen spolu.

Když odchází blízký člověk, je těžké se s tím smířit. Když odchází dítě, je to téměř nemožné. Ztráta Julinky byla rána pro všechny blízké. Přesto měli její rodiče dost síly na to, aby souhlasili s transplantací Julinčina srdce a dali tím jiném dítěti naději, o kterou sami přišli. Jméno Julie se tak stalo inspirací při zakládání našeho hospice.

Protože Julinčin příběh s sebou nese naději.
Naději ve chvíli, kdy doufat už není možné.
Julinka

Julinčin příběh

Očima maminky Petry

Čím jsem starší, tím častěji si uvědomuji, že každý si nese svůj kříž, a smrt dítěte patří mezi ty nejtěžší. Kdo to nezažil, nemůže nikdy zcela pochopit tu bolest, bezmoc a prázdnotu, jakou pociťuje rodič, který nemůže pomoct svému dítěti. V tomhle ohledu je každý se svým utrpením sám.

Přečíst celý příběh

Náš tým

Náš tým

Jsme skupina přátel, kterým není lhostejné, že v České republice dosud chybí dětský lůžkový hospic. Místo, které nabídne komplexní služby v oblasti dětské paliativní péče. Místo, které umožní pečujícím si odpočinout, místo, které umožní prožít společné chvíle spolu, když doma to možné není. V roce 2017 byla ZERAFA nadačním fondem spuštěna veřejná sbírka, v dubnu roku 2018 byl založen Dům pro Julii, z.ú.

Společné sdílení

Společné vyprovázení

Společná bolest

Tady všude už dětské hospice fungují!

Pojďme dát naději i českým rodinám!

Mapa hospicové péče

Naše vize

Naše vize

Srdcem našeho projektu je domov, útočiště, klidné a přátelské zázemí pro naše pacienty a jejich rodiny. Najít takový pozemek a zbudovat na něm areál hospice, který by splňoval všechny naše představy a potřeby rodin, není jednoduché. Velmi nákladné je i vybavení hospice a následný provoz.

Pojďte se seznámit s naší vizí podrobněji!

Jaké služby budeme nabízet?

První dětský lůžkový hospic
v České republice

Naším cílem je poskytování veškerých služeb, které jsou pro odlehčovací péči o nevyléčitelně nemocné děti a mladistvé potřebné.

Nabídnutí podpory
a poradenství

Rodinám pečujícím o nevyléčitelně nemocné děti a mladistvé chceme nabídnout pomoc s vyřízením všech potřebných formálních náležitostí i veškerých přání spojených s péčí.

Důstojné rozloučení
a individuální truchlení

V neposlední řadě chceme poskytnout rodinám potřebného prostředí a dostatek času pro důstojné rozloučení se v soukromí a pro individuální truchlení.

Možnost svěření dítěte či mladistvého
do péče odborníků (pečovatelů)

Málokdo si uvědomuje, že péče o nemocné dítě je práce na 24 hodin denně bez ohledu na osobní život rodičů či sourozenců. Díky možnosti svěřit dítě do naší péče bude moci rodič žít nějaký čas bez omezení péčí o nemocného a investovat tolik vzácný čas do fungování rodiny, udržení partnerských vztahů nebo do opomíjených zdravých sourozenců.

Mobilní tým odborníků

Součástí služeb dětského lůžkového hospice bude mobilní tým odborníků, který poskytne potřebnou podporu rodinám pečujícím o nemocné v domácím prostředí.

Podpořte nás

 

Kontakt

Dům pro Julii, z.ú.
IČ 070 20 180
Ečerova 14, 635 00 Brno

Veřejnou sbírku organizuje ZERAFA nadační fond a je povolena a dozorována Jihomoravským krajem.
Osvědčení o konání zde, výroční zprávy tu.

Kontaktujte nás