Náš tým

Jan Koller

Jan Koller

I když jsem více v zahraničí, než doma, jsem stále Čech tělem a duší. Snad právě proto, že mohu srovnávat, chci pomoci českým rodinám najít v této oblasti stejnou pomoc a podporu, jako je běžné ve zbytku Evropy.

Jan Koller

Radka Vernerová

Dětský lůžkový hospic v České republice
stále chybí. Pojďme to změnit a společně
vybudovat Dům pro Julii. Místo plné
lásky, pokory, sounáležitosti, soukromí,
bezpečí a úcty. Budu moc ráda, když
se také zapojíte. Jste srdečně zváni.

Jan Koller

Barbara Kozielová

Chci žít ve společnosti, kde je přirozené
pomáhat jeden druhému a zcela bezpodmínečně.
Jen chtít však nestačí, vždyť činy jsou mnohem
důležitější než slova. A Dům pro Julii
se stane činem, který bezpodmínečně pomáhat
může. Postavte jej společně s námi prosím.

Dům pro Julii je a bude úzce spjat se ZERAFA nadačním fondem, který organizuje veřejnou sbírku s účelem shromáždění finančních prostředků pro Dům pro Julii. Konání této veřejné sbírky povolil a dozoruje Jihomoravský kraj.