Naše vize

Cílem této fáze projektu je získání 43 142 500 Kč na stavbu hospice a jeho vybavení.

Oslovení investoři jsou zejména z podnikatelského sektoru, ale obrátili jsme se i na soukromé mecenáše. Velmi důležité jsou pro nás všechny drobnější příspěvky od členů občanské společnosti, kteří nás chtějí podpořit. Každá pomoc se počítá!

1. Vybudování a zprovoznění dětského lůžkového hospice

Základem záměru je vybudování areálu s centrální budovou hospice a zahradou.

Koncepce areálu je podřízena cíli vytvořit příjemné místo pro klienty s možností pobytu v naprostém soukromí a zároveň s možností aktivního trávení času – bazén, minigolfové hřiště, apod. Část areálu bude možno využít pro zapojení komunity do života hospice (jarmarky, dětské dny, benefiční koncerty apod.).

O konkrétním umístění hospice aktuálně vyjednáváme. Vhodnost pozemku určují následující kritéria:

Celková kapacita dětského hospice je 5 klientů s doprovodem.

V rámci prostoru myslíme na možnost dvojnásobení kapacity do budoucna.

Náklady:
Pozemek v řešení
Budova (kapacita 5 rodin) 33 142 500 Kč
Vybavení 10 000 000 Kč

2. Navázání spolupráce

Navázání spolupráce se subjekty, které se více či méně dětskou paliativní péčí zabývají, a společně rozvinout systematický přístup k dětským a mladistvým pacientům a jejich rodinám.

3. Sestavení týmu odborníků pro mobilní dětský hospic

4. Veřejné detabuizování tématu nemoci a smrti dětí, aktivní zapojení občanů i právnických subjektů